Home

Zawsze


Zawsze będe pisał tę książkę.

Może zresztą już wydarłem z siebie

jakiś fragment,

jedno zdanie

lub wiersz,

może z wszystkich

tomów dawnych i przyszłych

zbierze się w całość.


Może znajdę ją

w historii przyjaciela,

w życiu

nagle

rozerwanym przygodą,

z której wynika morał,

lub rozpoznam

niespodziewanie

w odrzuconej przez redaktora

dziecięcej rymowance.


Książkę,

która pomoże wam żyć,

próbuję pisać

zawsze.